Program 2022

Onsdag 8.juni | Torsdag 9. juni | workshops

Onsdag 8. juni 2022
10:00 – 10:15 VELKOMMEN
10:15 – 11:00 KEYNOTE
Fremtidens digitale arbeidsbord: Kunstig intelligens som et av bibliotekenes viktigste verktøy v/Anita Schjøll Brede
11:00 – 11:15 PAUSE
Parallellsesjoner
11:15 – 12:15
SPOR 1:
TEMA FORSKNING

11:15-11:35
Presentasjon

Digitale kilder på vandring

11:35-11:55
Presentasjon

Fra oppslagsverk til læringsressurs? PhD on Track i undervisning for ph.d.-kandidater

11:55-12:15
Presentasjon

Morgendagens bibliotekar – hvilken kompetanse ønsker arbeidsgiver?

SPOR 2
TEMA UNDERVISNING

11:15-11:35
Presentasjon

Bare trivielle spørsmål i skranken? Hvem taper på det?

11:35-11:55
Presentasjon

PhD seminars on writing, searching and data management

11:55-12:15
Presentasjon

Bordet fanger… Bibliotekundervisning innenfor rammene av emne – og lærings-utbyttebeskrivelser

12:15 – 13:15 LUNSJ
Parallellsesjoner
13:15 – 14:15
SPOR 1:
TEMA TEKNOLOGI OG DIGITALISERING

13:15-13:35
Presentasjon

I hvilken grad regnes læringsressurser som en del av åpen vitenskap?

13:35-13:45
Lightning Talk

“Gode verktøy er halve jobben”? Bruk av GitHub for dokumentasjon og samskriving av søkestrategier

13:45-13:55
Lightning Talk

Lukten av fortiden

13:55-14:15
Presentasjon

Digitalt rettleiingstilbod, kome for å bli? Evalueringstudie av biblioteket ved HVL sitt tiltak under pandemien

SPOR 2:
TEMA LÆRINGSAREAL

13:15-13:35
Presentasjon

Fysiske bibliotek som læringsrom: en studie fra Universitets-biblioteket i Bergen

13:35-13:55
Presentasjon

“Den digitale skranken” – sømløs tjeneste?

13:55-14:15
Presentasjon

Finner du fram? Skiltpolitikk og velkomstsoner ved NTNU Universitets-biblioteket

14:15 – 14:30 PAUSE
Parallellsesjoner
14:30 – 15:40
SPOR 1:
TEMA FORSKNING

14:30-14:55
Live Demo

Bærekraftsforskning for alle – en transparent kartleggings- og gjenfinningstjeneste

14:55-15:15
Presentasjon

Utvikling av en Digital Lab: Et tverrfaglig knutepunkt for formidling og utveksling

15:15-15:35
Presentasjon

Teaching data literacy – Data competence for subject librarians

SPOR 2:
TEMA UNDERVISNING

14:30-14:55
Live Demo

Hvordan spille seg til kunnskap?

14:55-15:15
Presentasjon

Gruppearbeid som undervisningsform i informasjons-kompetanse og generiske ferdigheter

15:15-15:40
Live Demo

Smart Start – det du skulle ønske studentene kunne før de kom på kurset ditt

15:40 – 15:50 PAUSE
Parallellsesjoner
15:50 – 16:35
SPOR 1:
TEMA TEKNOLOGI OG DIGITALISERING

15:50-16:15
Live Demo

Demonstrasjon av den elektroniske labnotatboka RSpace Enterprise i bruk ved UiT

16:15-16:35
Presentasjon

Publikum som kilde til ny kunnskap om spesialsamlingen. Fra erfaringer til strategi

SPOR 2:
TEMA UNDERVISNING

15:50-16:10
Presentasjon

Forskningsintegritet og åpen vitenskap i ph.d.-undervisningen: Praktiske spørsmål og etisk refleksjon

SPOR 2:
INVITERT BIDRAG

16:10 – 16:30
Kunstig intelligens ved Nasjonalbiblioteket. Jørgen Schyberg

19:00 – 23:00 KONFERANSEMIDDAG
Ta med navneskiltet som inngangsbillett

Les mer om konferansemiddag
Torsdag 9. juni 2022
09:00 – 09:45 KEYNOTE
Transformativa bibliotek – att vara relevant i tider av disruption v/Keynote Daniel Forsman
9:45 – 10:00 PAUSE
Parallellsesjoner
10:00 – 11:00
SPOR 1:
TEMA TEKNOLOGI OG DIGITALISERING

10:00-10:20
Presentasjon

SkjermTREFF – er møtet med brukeren i universitets- og høgskolebibliotek ved et veiskille?

10:20-10:40
Presentasjon

Pilot på tredjeparts bookingtjeneste for å bestille bibliotekar – prosess og erfaringer

10:40-11:00
Presentasjon

Tilgjengeliggjøring og tilgjengelighet: en universelt utformet åpen publiserings-tjeneste

SPOR 2
TEMA UNDERVISNING

10:00-10:20
Presentasjon

Fra tradisjonell undervisning til nettkurs: hvordan nedstengingen endret søkekurs i internasjonale rettskilder

10:20-10:40
Presentasjon

Bibliotekets prosjektoppgave-klinikk ved UiO: Akutt intensivundervisning for medisinstudenter

10:40-11:00
Presentasjon

Skrivesenter som kursressurs for tilsette

11:00 – 11:15 PAUSE
Parallellsesjoner
11:15 – 12:10
SPOR 1:
TEMA FORSKNING

11:15-11:35
Presentasjon

Kompetanse for forskningsdatastøtte i fag- og forskningsbibliotek

11:35-11:45
Lightning Talk

Siteringsfeil? I mine tidsskrift!? Et samarbeid mellom Bibliotek og Forsker

SPOR 2:
TEMA UNDERVISNING

11:15-11:35
Presentasjon

Bibliotek + bioteknologi = Bi(bli)otek

11:35-12:00
Live Demo

Bibliotekdidaktikk: et nytt nettkurs for undervisningsbibliotekarer

12:00-12:10
Lightning Talk

Kildekompasset – hva nå?

12:10 – 13:30 LUNSJ
13:30 – 14:00 SPONSORFOREDRAG
13:30 -13:40
Supporting the research journey:
SAGE research methods+ Sage Campus v/Sage

13:40 – 13:50
Data, Connections & Impact – Using Dimensions for end-to-end powerful
AI research discovery and analysis v/Digital Science

13:50 – 14:00
Casting the Net Wider – Challenges and Opportunities in expanding the
DH community v/Gale-Cengage

14:00 – 14:30 PLENUMSFOREDRAG
Erfaringer og muligheter i campusutvikling v/Anne Sarto
14:30 – 15:30 PANELDEBATT
Bibliotekets framtid
Panelet består av lederne UB-BOTT

WORKSHOPS

Parallelt med de to sporene har du mulighet til å delta på flere spennende workshops:

NB! Vi gjør oppmerksom på at workshopene har egne tider og pauser.

Onsdag 8. juni:
13:15 – 14:45 TEMA UNDERVISNING
14:50 – 15:50 TEMA FORSKNING
Torsdag 9. juni:
10:00 – 11:00 TEMA UNDERVISNING
11:05 – 12:35 TEMA TEKNOLOGI OG DIGITALISERING