2022

VIRAK 2022 ble arrangert 8.-9. juni 2022 i Trondheim. Her finner du informasjon om programmet og konferansen fra 2022.

Tema | Format | Dag 1 | Dag 2 | Workshops | Postere | Omvisninger

Tema

I mange år har vi snakket om det fysiske versus det digitale biblioteket. Er dette fortsatt formålstjenlig, eller er det på tide å slutte å fokusere på denne forskjellen?

Biblioteket utvikler seg på alle fronter og framtidens campus er mulighetenes «arena». Hvilke muligheter er det snakk om og hvordan vil vi møte utfordringer? Hvordan påvirker kunstig intelligens og annen teknologisk utvikling framtidens bibliotek, bibliotektjenester og bibliotekets ansatte? Hva skjer med det fysiske biblioteket i den digitale tidsalder? Hvor langt har vi kommet med den åpne vitenskapen?

Format

Programmet på VIRAK 2022 vil bestå av ulike formater: presentasjoner/foredrag, workshoper, paneldebatter, live-demonstrasjoner, postere og Lightning Talks.

Program

Onsdag 8. juni 2022
10:00 – 10:15 VELKOMMEN (streames)
10:15 – 11:00 KEYNOTE (streames)
Fremtidens digitale arbeidsbord: Kunstig intelligens som et av bibliotekenes viktigste verktøy v/Anita Schjøll Brede
11:00 – 11:15 PAUSE
Parallellsesjoner
11:15 – 12:15
SPOR 1 – Auditorium A1:
TEMA FORSKNING11:15-11:35
Presentasjon

Digitale kilder på vandring11:35-11:55
Presentasjon

Fra oppslagsverk til læringsressurs? PhD on Track i undervisning for ph.d.-kandidater11:55-12:15
Presentasjon

Morgendagens bibliotekar – hvilken kompetanse ønsker arbeidsgiver?SPOR 2 – Auditorium A2:
TEMA UNDERVISNING11:15-11:35
Presentasjon

Bare trivielle spørsmål i skranken? Hvem taper på det?11:35-11:55
Presentasjon

PhD seminars on writing, searching and data management11:55-12:15
Presentasjon

Bordet fanger… Bibliotekundervisning innenfor rammene av emne – og lærings-utbyttebeskrivelser
12:15 – 13:15 LUNSJ
Parallellsesjoner
13:15 – 14:15
SPOR 1 – Auditorium A1:
TEMA TEKNOLOGI OG DIGITALISERING13:15-13:35
Presentasjon

I hvilken grad regnes læringsressurser som en del av åpen vitenskap?13:35-13:45
Lightning Talk

«Gode verktøy er halve jobben»? Bruk av GitHub for dokumentasjon og samskriving av søkestrategier13:45-13:55
Lightning Talk

Lukten av fortiden13:55-14:15
Presentasjon

Digitalt rettleiingstilbod, kome for å bli? Evalueringstudie av biblioteket ved HVL sitt tiltak under pandemienSPOR 2 – Auditorium A2:
TEMA LÆRINGSAREAL13:15-13:35
Presentasjon

Fysiske bibliotek som læringsrom: en studie fra Universitets-biblioteket i Bergen13:35-13:55
Presentasjon

«Den digitale skranken» – sømløs tjeneste?

13:55-14:15
Presentasjon

Finner du fram? Skiltpolitikk og velkomstsoner ved NTNU Universitets-biblioteket

14:15 – 14:30 PAUSE
Parallellsesjoner
14:30 – 15:40
SPOR 1 – Auditorium A1:
TEMA FORSKNING14:30-14:50
Presentasjon

Bærekraftsforskning for alle – en transparent kartleggings- og gjenfinningstjeneste14:50-15:10
Presentasjon

Utvikling av en Digital Lab: Et tverrfaglig knutepunkt for formidling og utveksling 15:10-15:30
Presentasjon

Teaching data literacy – Data competence for subject librariansSPOR 2 – Auditorium A2:
TEMA UNDERVISNING14:30-14:55
Live Demo

Hvordan spille seg til kunnskap?14:55-15:15
Presentasjon

Gruppearbeid som undervisningsform i informasjons-kompetanse og generiske ferdigheter15:15-15:40
Live Demo

Smart Start – det du skulle ønske studentene kunne før de kom på kurset ditt
15:40 – 15:50 PAUSE
Parallellsesjoner
15:50 – 16:35
SPOR 1 – Auditorium A1:
TEMA TEKNOLOGI OG DIGITALISERING15:50-16:15
Live Demo

Demonstrasjon av den elektroniske labnotatboka RSpace Enterprise i bruk ved UiT16:15-16:35
Presentasjon

Publikum som kilde til ny kunnskap om spesialsamlingen. Fra erfaringer til strategiSPOR 2 – Auditorium A2:
INVITERT BIDRAG15:50 – 16:10
Kunstig intelligens ved Nasjonalbiblioteket. Jørgen SchybergSPOR 2 – Auditorium A2:
TEMA UNDERVISNING16:10-16:30
Presentasjon

Forskningsintegritet og åpen vitenskap i ph.d.-undervisningen: Praktiske spørsmål og etisk refleksjon
19:00 – 23:00 KONFERANSEMIDDAG
Ta med navneskiltet som inngangsbillett
Les mer om konferansemiddag
Torsdag 9. juni 2022
09:00 – 09:45 KEYNOTE (streames) – Auditorium A1
Transformativa bibliotek – att vara relevant i tider av disruption v/Keynote Daniel Forsman
9:45 – 10:00 PAUSE
Parallellsesjoner
10:00 – 11:00
SPOR 1 – Auditorium A1:
TEMA TEKNOLOGI OG DIGITALISERING10:00-10:20
Presentasjon

SkjermTREFF – er møtet med brukeren i universitets- og høgskolebibliotek ved et veiskille?10:20-10:40
Presentasjon

Pilot på tredjeparts bookingtjeneste for å bestille bibliotekar – prosess og erfaringer10:40-11:00
Presentasjon

Tilgjengeliggjøring og tilgjengelighet: en universelt utformet åpen publiserings-tjeneste SPOR 2 – Auditorium A2
TEMA UNDERVISNING10:00-10:20
Presentasjon

Fra tradisjonell undervisning til nettkurs: hvordan nedstengingen endret søkekurs i internasjonale rettskilder10:20-10:40
Presentasjon

Bibliotekets prosjektoppgave-klinikk ved UiO: Akutt intensivundervisning for medisinstudenter10:40-11:00
Presentasjon

Skrivesenter som kursressurs for tilsette
11:00 – 11:15 PAUSE
Parallellsesjoner
11:15 – 12:10
SPOR 1 – Auditorium A1:
TEMA FORSKNING11:15-11:35
Presentasjon

Kompetanse for forskningsdatastøtte i fag- og forskningsbibliotek 11:35-11:45
Lightning Talk

Siteringsfeil? I mine tidsskrift!? Et samarbeid mellom Bibliotek og ForskerSPOR 2 -Auditorium A2:
TEMA UNDERVISNING11:15-11:35
Presentasjon

Bibliotek + bioteknologi = Bi(bli)otek – Bibliotekets kule rolle i en studentkonkurranse i bioteknologi11:35-12:00
Live Demo

Bibliotekdidaktikk: et nytt nettkurs for undervisningsbibliotekarer12:00-12:10
Lightning Talk

Kildekompasset – hva nå?
12:10 – 13:30 LUNSJ
13:30 – 14:00 SPONSORFOREDRAG – Auditorium A1
13:30 -13:40
Supporting the research journey:
SAGE research methods+ Sage Campus v/Sage13:40 – 13:50
Data, Connections & Impact – Using Dimensions for end-to-end powerful
AI research discovery and analysis v/Digital Science13:50 – 14:00
Casting the Net Wider – Challenges and Opportunities in expanding the
DH community v/Gale-Cengage
14:00 – 14:30 PLENUMSFOREDRAG – Auditorium A1 (streames)
Strategisk arealutvikling av universiteters læringsmiljøer v/Anne Sarto
14:30 – 15:30 PANELDEBATT – Auditorium A1 (streames)
Bibliotekets framtid
Panelet består av:
Jannicke Røgler, Trondheim kommune
Randi Halveg Iversby, Universitetet i Oslo (UiO)
Sigurd Eriksson, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Lars Egeland, OsloMet
Stein Mortensholm, SINTEF – moderator for panel

Workshops – rom U33 3.etg.

Parallelt med de to sporene har du mulighet til å delta på flere spennende workshops:

NB! Vi gjør oppmerksom på at workshopene har egne tider og pauser.

Onsdag 8. juni:

TEMA UNDERVISNING
13:15 – 14:45 Trenger vi et nettverk for undervisningsutvikling?

TEMA FORSKNING
14:50 – 15:50 Forskningsdata i ph.d.-utdanningen: Prosjektet DocEnhance

Torsdag 9. juni:

TEMA UNDERVISNING
10:00 – 11:00 Digitale læringsobjekter – skal vi dele eller arbejde hver for sig?

TEMA TEKNOLOGI OG DIGITALISERING
11:05 – 12:35 Designerly approach to AI-based knowledge management

Postere

TEMA LÆRINGSAREAL
Læringsrom for humanister – redesign av bibliotek for humaniora UiB

TEMA FORSKNING
«Nye HumSam»: Ny rigg for både gammelt og nytt ved Universitetsbiblioteket i Oslo

TEMA UNDERVISNING
Akademisk skriving – fire av fem trenger mer opplæring ved UiB

Omvisninger

Fredag 10. juni

Konferansedeltakere som fortsatt er i Trondheim fredag 10. juni, har mulighet til å melde seg på omvisning i tre innovative læringsareal og universitetsbibliotekets Makerverksted U1.

Oppmøte: Hovedbygningen, Gløshaugen
Tid: 9-11
Omvisning:

  • 3 innovative læringsareal på Campus Gløshaugen hvor samarbeid og interaksjon ved hjelp av teknologi er sentralt. v/NTNU Seksjon for læringsstøtte
  • Makerverksted U1 i NTNU Realfagbiblioteket v/NTNU Universitetsbiblioteket og MAKE NTNU