Programkomité

Programkomitéen har begynt det spennende arbeidet med å planlegge programmet for VIRAK-konferansen 2025!

Programkomitéen:
Bettina Ludwig, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Hilde Kristin Langsholt, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Idun Gundersen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Kjell Erik Johnsen, Høgskolen i Østfold
Anne-Lise Eng, Høgskolen i Østfold
Kristian Sandbekk Norsted, Høgskolen i Østfold
Christine Eidset, Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold
Taran Palmstrøm Fenn, Lillestrømbibliotekene
Vibeke Saltveit, Universitetet i Sørøst-Norge
Truls Moe Lundgren, Universitetet i Sørøst-Norge