Programkomité

Programkomiteen for VIRAK 2022 har representanter fra:

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Joost Hegle, Universitetsbiblioteket, leder programkomité
 • Jorunn Alstad, Universitetsbiblioteket
 • Karen Johanne Buset, Universitetsbiblioteket
 • Ane Møller Gabrielsen, Universitetsbiblioteket
 • Almuth Gastinger, Universitetsbiblioteket
 • Sølvi Karlsen, Universitetsbiblioteket
 • Astrid Kilvik, Universitetsbiblioteket
 • Liv Inger Lamøy, Universitetsbiblioteket
 • Inga Buset Langfeldt, Universitetsbiblioteket
 • Inger Langø, Universitetsbiblioteket
 • Gunvor Bjerkelund Røkke, Universitetsbiblioteket
 • Karen Marie Øvern, Universitetsbiblioteket
 • Freddy Barstad, Seksjon for IT- strategi og -styring
 • Silje Belsvik Taftø, Seksjon for læringsstøtte

Universitetet i Bergen

 • Henry Langseth, Universitetsbiblioteket
UiT Norges arktiske universitet
 • Marit Bull Enger, Universitetsbiblioteket
Foto programkomité Virak 2022
Foran fra venstre: Inger Langø, Liv Inger Lamøy, Marit Bull Enger, Joost Hegle, Gunvor Bjerkelund Røkke, Ane Møller Gabrielsen. Bakerst fra venstre: Freddy Barstad, Silje Belsvik Taftø, Astrid Kilvik, Almuth Gastinger, Henry Langseth, Inga Buset Langfeldt, Karen Johanne Buset. (Ikke til stede når bildet ble tatt: Sølvi Karlsen, Jorunn Alstad og Karen Marie Øvern.)