Velkommen

VIRAK

Konferansen for universitets- og høgskolebibliotek

Trondheim 8.–9. juni 2022

Bilde av bryggene ved Nidelva i Tronsheim