2017

 • Tema: Tilgang og tilgjengelighet

  Virak 2017 ble arrangert i Oslo 12.-13. juni, 2017 og hadde «tilgang og tilgjengelighet» som tema. Her finner du informasjon om programmet og konferansen fra 2017.

 • Tilgang handler idag om at forskere og studenter – og allmenheten for øvrig – skal ha friest mulig adgang til faglige kilder og annen informasjon. Tilgjengelighet handler om løsninger og tjenester som setter forskere, studenter – og andre – i stand til å realisere tilgangen. Tilgjengelighet er ikke noe som oppstår av seg selv ved at tilgang er gitt. Tilgjengeliggjøring som mål for bibliotekets utviklingsarbeid og daglige drift utløser en rekke problemstillinger:
  • Hvordan setter vi brukerne i stand til å nyttegjøre seg kilder, teknologier og biblioteksrom?
  • Hvilket potensial ligger i elektroniske formater?
  • Hvilken rolle spiller nye typer materiale og publikasjonsformer?
  • Hvordan arbeider vi med åpen vitenskap?
  • Hvordan veileder vi studenter og forskere?
  • Hva slags type informasjonskompetanse må understøttes og utvikles?
  • Hvordan ivaretas personvernet?
  • Hvilke sammenheng er det mellom tilgjengeliggjøring og informasjonsdeling?
  • Hvilke arenaer skal bibliotekene være?
  • Hvordan måler vi kvaliteten på våre tjenester?
  • Hvilken teknologi bør utvikles og/eller implementeres?
  • Hvilken kompetanse trenger bibliotekets ansatte når forskning, undervisning, teknologi og formater endrer seg?

  Program

  Program Virak 2017

 • Komiteene

  Programkomiteen

  • Eystein Gullbekk, Universitet i Oslo, leder
  • Bente Svendsen (BI), Arbeidsgruppen for statistikk og styringsdata (UHR-b)
  • Hilde Johannessen (UiA), Arbeidsgruppen for forskningstjenester (UHR-b)
  • Karen Buset (NTNU), Arbeidsgruppen for læringstjenester (UHR-b)
  • Gry Moxnes, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Astrid Heltne, Handelshøyskolen BI

  Arrangementskomiteen

  • Heidi Rustad, Universitetet i Oslo
  • Eva Kollstrøm Nedrejord , Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Kristin Sæves Vigdal, Handelshøyskolen BI

  Styringsgruppen

  • Bente R. Andreassen, Universitetet i Oslo og leder av UHR b
  • Sigbjørn Hernes, Høgskolen i Lillehammer, nestleder UHR b
  • Lars Egeland, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Dagmar Langeggen, Handelshøyskolen BI

NB: Programmet leses best i en annen nettleser enn Internet Explorer.

Faglig program arrangeres på UiO, campus Blindern. Festmiddag med faglig vorspiel er på Handelshøyskolen BI, Nydalen

Streaming av Virak 2017