10c – VIRAK19_10.Åpen vitenskap_publisering_Faber (PhD on track og åpen vitenskap – en nasjonal nettbasert forskertjeneste)

10c - VIRAK19_10.Åpen vitenskap_publisering_Faber (PhD on track og åpen vitenskap – en nasjonal nettbasert forskertjeneste)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *