Program

Vi har fått inn mange spennende bidrag, og programkomiteen for VIRAK 2022 jobber nå med å sette sammen to innholdsrike konferansedager.

Programmet vil bli lagt ut så snart dette er klart.

Foto programkomité Virak 2022

Programkomité Virak 2022: foran fra venstre: Inger Langø (NTNU UB), Liv Inger Lamøy (NTNU UB), Marit Bull Enger (UiT UB), Joost Hegle (NTNU UB), Gunvor Bjerkelund Røkke (NTNU UB), Ane Møller Gabrielsen (NTNU UB); bakerst fra venstre: Freddy Barstad (NTNU Seksjon for IT- strategi og -styring), Silje Belsvik Taftø (NTNU Seksjon for læringsstøtte), Astrid Kilvik (NTNU UB), Almuth Gastinger (NTNU UB), Henry Langseth (UiB UB), Inga Buset Langfeldt (NTNU UB), Karen Johanne Buset (NTNU UB); Sølvi Karlsen (NTNU UB), Jorunn Alstad (NTNU UB) og Karen Marie Øvern (NTNU UB) ikke tilstede når bildet ble tatt.