Program

Tema | Format | Dag 1 | Dag 2 | Workshops | Postere | Omvisninger

Tema

I mange år har vi snakket om det fysiske versus det digitale biblioteket. Er dette fortsatt formålstjenlig, eller er det på tide å slutte å fokusere på denne forskjellen?

Biblioteket utvikler seg på alle fronter og framtidens campus er mulighetenes «arena». Hvilke muligheter er det snakk om og hvordan vil vi møte utfordringer? Hvordan påvirker kunstig intelligens og annen teknologisk utvikling framtidens bibliotek, bibliotektjenester og bibliotekets ansatte? Hva skjer med det fysiske biblioteket i den digitale tidsalder? Hvor langt har vi kommet med den åpne vitenskapen?

Format

Programmet på VIRAK 2022 vil bestå av ulike formater: presentasjoner/foredrag, workshoper, paneldebatter, live-demonstrasjoner, postere og Lightning Talks.

Program

Onsdag 8. juni 2022
10:00 – 10:15 VELKOMMEN (streames)
10:15 – 11:00 KEYNOTE (streames)
Fremtidens digitale arbeidsbord: Kunstig intelligens som et av bibliotekenes viktigste verktøy v/Anita Schjøll Brede
11:00 – 11:15 PAUSE
Parallellsesjoner
11:15 – 12:15
SPOR 1 – Auditorium A1:
TEMA FORSKNING

11:15-11:35
Presentasjon

Digitale kilder på vandring

11:35-11:55
Presentasjon

Fra oppslagsverk til læringsressurs? PhD on Track i undervisning for ph.d.-kandidater

11:55-12:15
Presentasjon

Morgendagens bibliotekar – hvilken kompetanse ønsker arbeidsgiver?

SPOR 2 – Auditorium A2:
TEMA UNDERVISNING

11:15-11:35
Presentasjon

Bare trivielle spørsmål i skranken? Hvem taper på det?

11:35-11:55
Presentasjon

PhD seminars on writing, searching and data management

11:55-12:15
Presentasjon

Bordet fanger… Bibliotekundervisning innenfor rammene av emne – og lærings-utbyttebeskrivelser

12:15 – 13:15 LUNSJ
Parallellsesjoner
13:15 – 14:15
SPOR 1 – Auditorium A1:
TEMA TEKNOLOGI OG DIGITALISERING

13:15-13:35
Presentasjon

I hvilken grad regnes læringsressurser som en del av åpen vitenskap?

13:35-13:45
Lightning Talk

“Gode verktøy er halve jobben”? Bruk av GitHub for dokumentasjon og samskriving av søkestrategier

13:45-13:55
Lightning Talk

Lukten av fortiden

13:55-14:15
Presentasjon

Digitalt rettleiingstilbod, kome for å bli? Evalueringstudie av biblioteket ved HVL sitt tiltak under pandemien

SPOR 2 – Auditorium A2:
TEMA LÆRINGSAREAL

13:15-13:35
Presentasjon

Fysiske bibliotek som læringsrom: en studie fra Universitets-biblioteket i Bergen

13:35-13:55
Presentasjon

“Den digitale skranken” – sømløs tjeneste?

13:55-14:15
Presentasjon

Finner du fram? Skiltpolitikk og velkomstsoner ved NTNU Universitets-biblioteket

14:15 – 14:30 PAUSE
Parallellsesjoner
14:30 – 15:40
SPOR 1 – Auditorium A1:
TEMA FORSKNING

14:30-14:50
Presentasjon

Bærekraftsforskning for alle – en transparent kartleggings- og gjenfinningstjeneste

14:50-15:10
Presentasjon

Utvikling av en Digital Lab: Et tverrfaglig knutepunkt for formidling og utveksling

15:10-15:30
Presentasjon

Teaching data literacy – Data competence for subject librarians

SPOR 2 – Auditorium A2:
TEMA UNDERVISNING

14:30-14:55
Live Demo

Hvordan spille seg til kunnskap?

14:55-15:15
Presentasjon

Gruppearbeid som undervisningsform i informasjons-kompetanse og generiske ferdigheter

15:15-15:40
Live Demo

Smart Start – det du skulle ønske studentene kunne før de kom på kurset ditt

15:40 – 15:50 PAUSE
Parallellsesjoner
15:50 – 16:35
SPOR 1 – Auditorium A1:
TEMA TEKNOLOGI OG DIGITALISERING

15:50-16:15
Live Demo

Demonstrasjon av den elektroniske labnotatboka RSpace Enterprise i bruk ved UiT

16:15-16:35
Presentasjon

Publikum som kilde til ny kunnskap om spesialsamlingen. Fra erfaringer til strategi

SPOR 2 – Auditorium A2:
INVITERT BIDRAG

15:50 – 16:10
Kunstig intelligens ved Nasjonalbiblioteket. Jørgen Schyberg

SPOR 2 – Auditorium A2:
TEMA UNDERVISNING

16:10-16:30
Presentasjon

Forskningsintegritet og åpen vitenskap i ph.d.-undervisningen: Praktiske spørsmål og etisk refleksjon

19:00 – 23:00 KONFERANSEMIDDAG
Ta med navneskiltet som inngangsbillett

Les mer om konferansemiddag
Torsdag 9. juni 2022
09:00 – 09:45 KEYNOTE (streames) – Auditorium A1
Transformativa bibliotek – att vara relevant i tider av disruption v/Keynote Daniel Forsman
9:45 – 10:00 PAUSE
Parallellsesjoner
10:00 – 11:00
SPOR 1 – Auditorium A1:
TEMA TEKNOLOGI OG DIGITALISERING

10:00-10:20
Presentasjon

SkjermTREFF – er møtet med brukeren i universitets- og høgskolebibliotek ved et veiskille?

10:20-10:40
Presentasjon

Pilot på tredjeparts bookingtjeneste for å bestille bibliotekar – prosess og erfaringer

10:40-11:00
Presentasjon

Tilgjengeliggjøring og tilgjengelighet: en universelt utformet åpen publiserings-tjeneste

SPOR 2 – Auditorium A2
TEMA UNDERVISNING

10:00-10:20
Presentasjon

Fra tradisjonell undervisning til nettkurs: hvordan nedstengingen endret søkekurs i internasjonale rettskilder

10:20-10:40
Presentasjon

Bibliotekets prosjektoppgave-klinikk ved UiO: Akutt intensivundervisning for medisinstudenter

10:40-11:00
Presentasjon

Skrivesenter som kursressurs for tilsette

11:00 – 11:15 PAUSE
Parallellsesjoner
11:15 – 12:10
SPOR 1 – Auditorium A1:
TEMA FORSKNING

11:15-11:35
Presentasjon

Kompetanse for forskningsdatastøtte i fag- og forskningsbibliotek

11:35-11:45
Lightning Talk

Siteringsfeil? I mine tidsskrift!? Et samarbeid mellom Bibliotek og Forsker

SPOR 2 -Auditorium A2:
TEMA UNDERVISNING

11:15-11:35
Presentasjon

Bibliotek + bioteknologi = Bi(bli)otek – Bibliotekets kule rolle i en studentkonkurranse i bioteknologi

11:35-12:00
Live Demo

Bibliotekdidaktikk: et nytt nettkurs for undervisningsbibliotekarer

12:00-12:10
Lightning Talk

Kildekompasset – hva nå?

12:10 – 13:30 LUNSJ
13:30 – 14:00 SPONSORFOREDRAG – Auditorium A1
13:30 -13:40
Supporting the research journey:
SAGE research methods+ Sage Campus v/Sage

13:40 – 13:50
Data, Connections & Impact – Using Dimensions for end-to-end powerful
AI research discovery and analysis v/Digital Science

13:50 – 14:00
Casting the Net Wider – Challenges and Opportunities in expanding the
DH community v/Gale-Cengage

14:00 – 14:30 PLENUMSFOREDRAG – Auditorium A1 (streames)
Strategisk arealutvikling av universiteters læringsmiljøer v/Anne Sarto
14:30 – 15:30 PANELDEBATT – Auditorium A1 (streames)
Bibliotekets framtid
Panelet består av:
Jannicke Røgler, Trondheim kommune
Randi Halveg Iversby, Universitetet i Oslo (UiO)
Sigurd Eriksson, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Lars Egeland, OsloMet
Stein Mortensholm, SINTEF – moderator for panel

Workshops – rom U33 3.etg.

Parallelt med de to sporene har du mulighet til å delta på flere spennende workshops:

NB! Vi gjør oppmerksom på at workshopene har egne tider og pauser.

Onsdag 8. juni:

TEMA UNDERVISNING
13:15 – 14:45 Trenger vi et nettverk for undervisningsutvikling?

TEMA FORSKNING
14:50 – 15:50 Forskningsdata i ph.d.-utdanningen: Prosjektet DocEnhance

Torsdag 9. juni:

TEMA UNDERVISNING
10:00 – 11:00 Digitale læringsobjekter – skal vi dele eller arbejde hver for sig?

TEMA TEKNOLOGI OG DIGITALISERING
11:05 – 12:35 Designerly approach to AI-based knowledge management

Postere

TEMA LÆRINGSAREAL
Læringsrom for humanister – redesign av bibliotek for humaniora UiB

TEMA FORSKNING
«Nye HumSam»: Ny rigg for både gammelt og nytt ved Universitetsbiblioteket i Oslo

TEMA UNDERVISNING
Akademisk skriving – fire av fem trenger mer opplæring ved UiB

Omvisninger

Fredag 10. juni

Konferansedeltakere som fortsatt er i Trondheim fredag 10. juni, har mulighet til å melde seg på omvisning i tre innovative læringsareal og universitetsbibliotekets Makerverksted U1.

Oppmøte: Hovedbygningen, Gløshaugen
Tid: 9-11
Omvisning:

  • 3 innovative læringsareal på Campus Gløshaugen hvor samarbeid og interaksjon ved hjelp av teknologi er sentralt. v/NTNU Seksjon for læringsstøtte
  • Makerverksted U1 i NTNU Realfagbiblioteket v/NTNU Universitetsbiblioteket og MAKE NTNU