Delta på Virak

Virak handler om samhandlingen mellom universitsitets- og høyskolebibliotekene, og deres brukere.

Virak er en plattform for kompetansedeling og et springbrett for videre utvikling.

Person mottar sitt deltakerkort på Virak-konferansen 2017.

Virak handler både om å styrke bibliotekenes kunnskap om sine målgrupper, og om at bibliotekansattes kompetanse er viktig for bibliotekutviklingen.

Virak er for ansatte i universitetsbibliotek, høgskolebibliotek og andre som jobber med og for studenter, forskere og ansatte ved universitet og høgskoler.

Virak er for deg!

Påmeldingen åpner i starten av 2025.