Ole Petter Ottersen

Ole Petter Ottersen

Ole Petter Ottersen er Universitetet i Oslos valgte rektor for perioden 2013-2017. Ole Petter Ottersen har med seg et bredt sammensatt rektorlag som har som mål å fremme kvaliteten i forskning og undervisning ved alle fakulteter. Ottersen og hans lag ønsker å utvikle Universitetet i Oslo til et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Han vil sammen med rektorene ved Handelshøyskolen BI og Høgskolen i Oslo og Akershus åpne konferansen i en paneldebatt.

Rektors blogg