Curt Rice

Curt Rice

Curt Rice er rektor ved HiOA. Han er også leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (KIF), og styreleder i CRIStin. Rice har bakgrunn som professor ved Institutt for språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø, og har doktorgrad i lingvistikk fra University of Texas at Austin. Han vil sammen med rektorene ved Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo åpne konferansen i en paneldebatt.

Rektor Curt Rice blogg