Konferansen for universitets- og høgskolebibliotek

Oslo 12.–13. juni 2017

Årets Virak-program er klart. Les sammendragene og sett sammen ditt eget program.