Silvija Seres

Den fjerde industrielle revolusjonen endrer ikke bare forretningsmodeller og markedsposisjoner, den endrer hvordan vi jobber og hvordan vi lærer, og hvordan vi er. Den skaper nytt behov for livslang læring, og utdannings rolle endres. Silvija Seres skal i dette foredraget prate om hvordan vi kan best tilpasse oss denne omveltningen og drive denne endringsreisen på en konstruktiv måte.

 

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Oslo Børs og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter

Silvija er opptatt av digitale framtidsperspektiver: hvordan digitalisering, robotisering og automatisering vil endre samfunnet vårt og arbeidslivet. Hun er en populær foredragsholder, sist sett hos Lindmo på NRK i høst.