John Willinsky

John Willinsky er Khosla Family Professor of Education og leder av Program in Science, Technology, and Society ved Stanford University, samt professor II i Publishing Studies ved Simon Fraser University. Han er leder av Public Knowledge Project, som utvikler programvare for og forsker på åpen vitenskapelig publisering. Prosjektets formål er å bidra til økt tilgang til kunnskap. PKP står bak verdens mest brukte publiseringsverktøy med åpen kildekode, Open Journal Systems (OJS), samt Open Monograph Press (OMP). Han har skrevet bøker som The Reign of the OED (Princeton, 1994), The Access Principle: The Case for Open Access to Research and Scholarship (MIT, 2006) og The Intellectual Properties of Learning: A Prehistory from Saint Jerome to John Locke (Chicago, 2017).