Jeffrey Beall

Jeffrey Beall er en pensjonert universitetsbibliotekar som bor i Colorado, USA. Han fullførte sin mastergrad i bibliotekvitenskap ved the University of North Carolina i 1990. Etter avlagt eksamen takket han ja til en stilling ved hovedbiblioteket ved Harvard University i Massachusetts. Her arbeidet han i ti år, før han gikk over i en stilling ved the University of Colorado Denver.

Bealls forskningsområde omfatter bibliografisk datakvalitet, særlig typografiske feil, og akademisk publisering. Han har publisert i flere anerkjente bibliotekvitenskapelige tidsskrifter, vitenskapelige topptidsskrifter som Science og Nature, samt flere medisinske tidsskrifter. I 2010 lanserte han uttrykket «predatory publisher» som han introduserte for vitenskapelige miljøer og fag- og forskningsbiblioteksektoren. Bloggen hans, Scholarly Open Access, var aktiv i perioden 2012-2017. Den inneholdt en liste over røverforlag, røvertidsskrifter, kaprede tidsskrifter («hijacked journals»), samt svindelselskaper som lover bedre impact mot betaling («fake metrics companies»). Den kommenterte også kritisk svakhetene ved en åpen publiseringsmodell og rettet søkelys mot korrupsjon i åpen tilgang-publisering.