Portrett av Daniel Forsman

Keynote: Daniel Forsman

Daniel Forsman har vært stadsbibliotekarie i Stockholm siden sommeren 2018. Dette er Sveriges største bibliotekorganisasjon med aktivitet på rundt femti steder, inkludert oppdragsvirksomhet innen fengselsomsorg, sykehus og eldreomsorg.

Før Daniel kom til Stockholm var han biblioteksjef ved Chalmers tekniska högskola og prefekt for institusjonen Vetenskapens kommunikation och lärande.

Han har hele tiden jobbet med å introdusere nye arbeidsmetoder og tjenester basert på endrede kommunikasjonsvaner, brukernes motivasjoner og behov. Dette har påvirket både det fysiske rommet og det digitale bibliotekstilbudet.