12. Workshop: Ny kompetanse mot 2030 – Library carpentry for UH-bibliotek, Sted: KE, rom A-259, Dataverkstedet

Line Nybakk Akerholt, Universitetsbiblioteket i Oslo

Dan Michael Heggø, Universitetsbiblioteket i Oslo

 

Last ned pdf med sammendrag her:

12NyKompetanse