23. Workshop: Hva er potensialet i fellesløsninger for emnedata? Sted: Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

Sted: Georg Sverdrups hus, 3. etasje, Grupperom 4 (rom 3524)

Heidi Sjursen Konestabo, Universitetet i Oslo
Unni Knutsen, Universitetet i Oslo

Tidsramme: 130 minutter

Målsetting for workshop’en: Målet for workshopen er å vekke et engasjement for nasjonalt samarbeid omkring emnedata.

Beskrivelse av innhold og opplegg/gjennomføring:
Med utgangspunkt i Virak-konferansens overordnede tema «tilgang og tilgjengelighet» ønsker vi å rette fokus på emnedataenes rolle i tilgjengeliggjøring av faglige kilder. Norske fag- og forskningsbibliotek har lenge jobbet innenfor en felles katalog- og søketjeneste, som gir et potensiale for rasjonalisering og kvalitetsheving av dataene gjennom nasjonalt samarbeid. Samtidig som det jobbes for fellesløsninger, har de deltakende institusjonene delvis opprettholdt lokale praksiser på registrering av data.

De siste årene har det skjedd mye på emneordsfeltet i Norge. På workshopen ønsker vi å løfte fram noen initiativer som er gjort i forhold til emnedata, og vil derfor invitere innledere til å holde korte presentasjoner om pågående arbeid og prosjekter. Vi ønsker også å engasjere deltakerne i en diskusjon omkring hvilke utfordringer vi støter på når lokale behov og nasjonale initiativer skal møtes i konkrete fellesløsninger.

Første del av workshopen vil belyse overordnede perspektiver på samarbeid om emnedata.
Andre del fokuserer på felles verktøy for emnedata, ut fra både indekserer- og sluttbrukerperspektivet. Kvalitetssikrede nasjonale løsninger skal legge grunnlaget for utbedring av sluttbrukertjenester i form av søk på tvers av samlinger og språk. Samtidig skal bibliotekpersonalet tilbys støtte i indekseringsarbeidet i form av rike verbale innganger til de systemene som brukes for å representere emnedata. Vi ser at behovet for kontrollerte vokabularer for norsk fagterminologi strekker seg utover bibliotekfeltet, og ønsker å rette fokus på fag- og forskningsbibliotekenes rolle og ansvar for å få på plass velfungerende løsninger.