Virak-prisene

Virak-prisene er nytt av året og prisene ble delt under Faglig vorspiel 12. juni.

  • LEVENDE-prisen for beste digitale klipp

Prisen for beste digitale klipp – der form og innhold vektes likt.

Nominerte:
-Damer! Utstilling
Simen Kjellin, Chloé Turlotte, Tone Gadmar, Kirsten Borse Haraldsen, Brit Heidi Rustad, Universitetet i Oslo

-Forsker – en dokumentarserie fra realfagene
Simen Kjellin, Universitetet i Oslo

-Dyretemmeren – VINNER

Hanne Rennesund Tallaksen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Juryens begrunnelse: Levende-prisen går til et bidrag som er både originalt og kreativt. En personlig fortelling hvor avsender har brukt sine egne erfaringer til å belyse et viktig bibliotekfaglig temafelt, nemlig kildebruk.

Med enkle og morsomme virkemidler får avsender formidlet et viktig tema og fagområde. Bruk av humor og dyremetaforer gjør at budskapet om ulike kilder til ulikt bruk fester seg hos mottakerne.

Bidraget er laget med enkle midler – i sin helhet på telefonen.


  • SAMMEN-prisen for beste tverrfaglige bidrag eller samarbeid på tvers

Prisen for beste tverrfaglige bidrag eller samarbeid på tvers. På tvers av fagbakgrunn, for eksempel bibliotekar-fagreferent, eller samarbeid mellom bibliotek og forskningsmiljø. Eller det kan dreie seg om samarbeid mellom bibliotek.

Nominerte:
-Designdrevet endringsprosesser i mindre fagbibliotek (workshop)
Barbosa Da Silva, Oslo Politidistrikt
Tale Grøtte, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Andrea Gasparini, UiO

-Finne, vurdere og bruke kilder – et samarbeid mellom faglig og bibliotekar (Beste praksis)
Anne Brit Løland, Handelshøyskolen BI

-Kompetansebygging for deling av forskningsdata (Beste praksis) – VINNER
Elin Stangeland, UiO
Live Håndlykken Kvale, HiOA

Juryens begrunnelse: Årets SAMMEN-pris går til et samarbeid mellom to fagbibliotek, og samarbeid med forskningsmiljøene.  Vinneren viser også samarbeid mellom ulike forskningsstøttefunksjoner som IT, forskningsadministrasjon og bibliotek.

Gjennom å tilby kurs har vinnerne ønsket å bidra til å øke kompetansen og bevisstheten rundt bruk av digitale verktøy og problemstillinger omkring håndtering og deling av forskningsdata. Juryen tror at vinneren kan være med på å vise vei for flere fagbibliotek.


  • NYSKAPENDE-prisen for beste nyskapende faglige bidrag

Nyskapende-prisen deles ut til et bidrag som nettopp er nyskapende! Det skal være en wow-effekt – en opplevelse av overraskelse. Bidraget skal medføre noe nytt inn i bibliotekhverdagen.

Nominerte:
-Inspirational Journeys – Challenges and Solutions for Visual Navigation of Library Resources (Workshop)
Hugo Christian Huurdeman, Universitetet i Oslo
Dan Michael Heggø, Universitetet i Oslo

-Bibliotektjenester for internasjonale studenter (Beste praksis)
Anders Moe, Nord universitet
Mona Henriksen, Universitetet i Stavanger
Karina Maria Gregersen, Nord universitet
Grethe Mortensen, Universitetet i Stavanger

-Kildebrukbar (Beste praksis) – VINNER
Kjerstin Bakke Olsen, Handelshøyskolen BI, campus Bergen
Hanne Sandvik Lundekvam, Handelshøyskolen BI, campus Bergen
Marianne Høksaas, Handelshøyskolen BI, campus Oslo

Juryens begrunnelse: Prisen deles ut til et bidrag som nettopp gir en opplevelse av overraskelse. Bidraget skal medføre noe nytt inn i bibliotekhverdagen. Vinneren utmerket seg i forhold til de nevnte kriteriene. Det er også en styrke at denne praksisen kan gjøres med få ressurser, og andre bibliotek kan lett innføre lignende arrangement ved sine bibliotek.

Dette biblioteket innførte en ny praksis, i tilknytning til en tradisjonell bibliotekfaglig oppgave. Målsetningen var «å øke oppmerksomheten rundt kildebruk og referanseteknikk blant studentene, og sette fokus på bibliotekets kompetanse på dette området.»