Paneldebatt: Curt Rice, Ole Petter Ottersen, Inge Jan Henjesand. Sted: Georg Sverdrups hus, Aud 1

Paneldebatt med rektorene Curt Rice (HiOA), Ole Petter Ottersen (UiO), Inge Jan Henjesand (BI)

Debattleder: Lars Egeland (direktør ved Læringssenter og bibliotek på HiOA).

Har du spørsmål til panelet, kan du under debatten gå til https://shakeq.com/, taste inn koden Virak2017, og sende inn spørsmål.

Se filmen fra paneldebatten.