Keynote: Silvija Seres – “Digital fremtid”, Sted: KE, Tjodhallen

“Den fjerde industrielle revolusjonen endrer ikke bare forretningsmodeller og markedsposisjoner, den endrer hvordan vi jobber og hvordan vi lærer, og hvordan vi er. Den skaper nytt behov for livslang læring, og utdannings rolle endres. Jeg skal prate om hvordan vi kan best tilpasse oss denne omveltningen og drive denne endringsreisen på en konstruktiv måte.”