7. Bibliotekpolitisk debatt + Åpen mikrofon, Sted: KE, Bibliotek, Scenen

Programmet til Virak er laget mange måneder før konferansen. Denne programposten har som formål å dekke saker og prosjekter som er aktuelle akkurat nå. Sekretær i Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg Hilde Trygstad, vil fortelle om saker som UHR-B har arbeidet med det siste året og dagens aktuelle saker. Nestleder i Norsk Bibliotekforening Lars Egeland, vil snakke om bibliotekpolitikk for UH-sektoren. Aktuelle tema er åpen tilgang og Plan S, publisering, åpen vitenskap, ny nasjonal bibliotekstrategi, momsfritak for e-ressurser mm, nasjonalt vitenarkiv.

Åpen mikrofon betyr at konferansedeltakere kan fortelle i inntil 3 minutter kort om prosjekter som de arbeider med, men som ennå ikke er kommet så langt at det er blitt et paper til konferansen.