Åpning av konferansen, Sted: KE, Tjodhallen

Kunstnerisk innslag ved studenter fra Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger

Velkomst ved bibliotekdirektørene Gitte Kolstrup, Universitetet i Stavanger og Jesper Mørch, Universitetet i Agder

Innledning ved Marit Boyesen, rektor Universitetet i Stavanger og Frank Reichert, rektor Universitetet i Agder