10a-Virak19_10-Åpen-vitenskap_Sauvage-Open-access-og-røvertidsskrifter-Hvordan-Plan-S-forandret-den-norske-debatten-om-vitenskapelig-publisering

filed under: