24. Workshop: Designdrevet endrings- prosesser for mindre fagbibliotek. Sted: Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 3

Sted: Georg Sverdrups hus, 3. etasje, Undervisningsrom 3 (rom 3513)

Barbosa Da Silva, Oslo politidistrikt
Tale Grøtte, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Andrea Gasparini, Universitetet i Oslo

Tidsramme: 130 minutter

Bakgrunn:

Mindre fagbiblioteker er viktige for de enkelte institusjoner de betjener. Deres rolle er å gi tilgang til relevant informasjon slik at de forskjellige institusjoner kan utøve sitt arbeid på kunnskapsbaserte beslutninger. I disse tider står de mindre fagbiblioteker foran krevende endringer. Reduserte midler, samt ny brukeratferd via digitale plattformer krever at mindre fagbiblioteker må være mere proaktive overfor bibliotekbrukere for å forsikre seg at brukernes behov blir tilgodesett på nye måter. Det har også bygget seg opp en usikkerhet om brukerne klarer å innhente og vedlikeholde ny kunnskap om sitt fagfelt i en tid når overskudd av, heller enn mangel av, ny informasjon kan bli overveldende.

Støttet av Nasjonalbiblioteket, har UBO brukt UX og design-metoder for å skape en arena for endringer av bibliotekstjenester. Resultatene har vært vellykket (Culén et al., 2016; Pandey, 2015). Ikke bare har brukernes behov vært i sentrum for endringsprosessene (Gasparini, 2014), men også en åpenhet for bruk av design metoder i organisasjon (Gasparini & Culén, 2017). Vi ønsker nå å teste om det utviklede rammeverket fungerer for mindre fagbiblioteker, og i denne workshop vil noen relevante metodikker bli utprøvd.

Målsetninger og beskrivelse:

Det teoretiske rammeverket og tilnærmingen baserer seg på brukeropplevelse-metodikken (UX) og design metoder utviklet av Universitetsbiblioteket i Oslo gjennom de siste årene. Målsetning er å få frem perspektiver som kan hjelpe til med innovasjon av tjenester i mindre fagbiblioteker. Den ovennevnte metodikken egner seg spesielt for å designe nye tjenester, men også for å definere den korrekte problemstilling som skal løses. Målsetninger for workshopen er å beskrive og definere problemstillinger knyttet til mindre fagbibliotekene ved hjelp av GIGA-mapping (Sevaldson, 2011), samt designe nye tjenester. En naturlig følge av workshopen er å gi muligheten for deltakerne å oppleve hvordan de kan eventuelt bruke design-metoder i sitt eget bibliotek. Avslutningsvis ønsker vi å skape en fremtidig arena hvor eksterne interessenter kan delta og bidra for å skape løsninger for de mindre fagbibliotekene.

Skisse til gjennomføring:

 • Kort presentasjon fra deltakerne (20 minutter).
 • Giga-mapping øvelse for å nedtegne alle interessenter, interne og eksterne faktorer i flere nivåer. Dette utføres i grupper av maksimalt 5 personer (40 minutter).
 • Definere problemstillinger knyttet til mindre fagbibliotekene basert på Giga-mappingen (20 minutter).
 • Lage i et rask tempo (10 ideer x 4 min) flere prototyper av nye bibliotektjenester (10 minutter).
 • Presentasjon og diskusjon rundt prototypene (30 minutter).
 • Veien videre med mulighet for videre samarbeid på utvalgte prototyper av nye bibliotektjenester (10 minutter).

Referanser:

 • Culén, A. L., Gasparini, A., Minaříková, P., Novotný, R., Pandey, S., & Zbiejczuk Suchá, L. (2016). When Designers are Non-designers: Open Endedness vs. Structure of Design Tools. In Proceedings of the International Conference on Interfaces and Human Computer Interaction 2016 (pp. 3–11). Madeira,
 • Portugal.Gasparini, A. (2014). The Value of Emapthy in Desing Thinking. In Innovation in HCI: What can we learn from Design Thinking? Workshop. In conjunction with NORDICHI 2014. Helsinki, Finland.
 • Gasparini, A., & Culén, A. L. (2017). Openness and design practices in academic libraries. International Journal of Multidisciplinarity in Business and Science (IJMBS) – Forthcoming.
 • Pandey, S. (2015). Proto Design Practice: translating design thinking practices to organizational settings, 27, 129–158.
 • Sevaldson, B. (2011). GIGA-Mapping: Visualisation for complexity and systems thinking in design. Nordes, 0(4). Retrieved from http://www.nordes.org/opj/index.php/n13/article/view/104