2 ABC om APC – CERES Workshop om praktisk håndtering av publiseringsavgifter(APC) i kollektivt forhandlede avtaler – Abstract

filed under: