2. Workshop: ABC om APC – CERES, praktisk håndtering av publiseringsavgifter i kollektivt forhandlede avtaler. – AVLYST

Workshop-en er dessverre avlyst.