17. PechaKucha: Design og kontaktflater. Sted: Vilhelm Bjerknes hus, Aud 1

(tidligere “Biblioteket som sted”)

Sted: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 1


“Science at a Touch” – Experiences with a Touch Table in the UiO Science Library
Kyrre Traavik Låberg, Universitetet i Oslo
Hugo Christian Huurdeman, Universitetet i Oslo
Dan Michael O. Heggø, Universitetet i Oslo
Yaron Okun, student ved Universitetet i Oslo
Sammendrag Presentasjon fra konferansen

Tverrgående trafikktellinger: Observasjon av brukeren i biblioteket
Heidi Kristin Olsen, Høgskolen i Oslo og Akershus
Sammendrag

Frilux – Branding Design Thinking
Dina Norborg, Universitetet i Oslo
Andrea Gasparini, Universitetet i Oslo
Sammendrag  Presentasjon fra konferansen (pdf)

Tilgjengeliggjøring gjennom brukerorientert design
Mark Stenersen, UiT Norges arktiske universitet
Helene N. Andreassen, UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag


“Science at a Touch” – Experiences with a Touch Table in the UiO Science Library
Kyrre Traavik Låberg, Universitetet i Oslo

Hugo Christian Huurdeman, Universitetet i Oslo
Dan Michael O. Heggø, Universitetet i Oslo
Yaron Okun, student ved Universitetet i Oslo

As a part of ongoing initiatives to increase user engagement with their library collections, the Science Library at the University of Oslo acquired a touch table. This touch table contains a horizontal touch screen of large proportions, which provides novel opportunities for interacting with materials available in the library. So far, four specific projects utilizing the touch table have been conducted at the Science Library.

The first project resulted in an application for browsing the Science Fiction (SF) collection of the Science Library. This application was created and evaluated by three students in an Interaction Design course at the University of Oslo. The second project, conducted by a Master student Interaction Design, also focused on the SF collection, and aimed at providing novel, serendipitous, ways to navigate the collection. A third project looked at how the Science Library’s touch table could be integrated in a temporary exhibition for the movie “Hidden Figures”, which was screened at the Science Library in March 2017. Finally, a fourth project focused on the Abel prize for scientific work in mathematics, weaving together information about recent prize winners, video material and related scientific articles.

Together, these projects reveal numerous insights into the applicability of touch tables for engaging users with collections. We discuss the general value and opportunities of touch tables, but also their limitations. This Pecha Kucha talk provides a highly visual account on the learned lessons of utilizing a touch table in the physical library space.

Tilgjengeliggjøring gjennom brukerorientert design

Mark Stenersen, UiT Norges arktiske universitet
Helene N. Andreassen, UiT Norges arktiske universitet

Hva mener vi med tilgjengeliggjøring når vi diskuterer kompetanseheving, tjenesteutvikling og valg av verktøy og hvordan vet vi at det vi tilbyr dekker brukerens behov? Er det andre aspekter vi også bør ha fokus på? Vi som skal formidle kunnskap må også forstå brukerne våre og deres behov. Dette er tanker vi forsøker å ha med oss i alle prosjekter hos Result (Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi) ved Universitetsbiblioteket, UiT Norges arktiske universitet. Nettressursen iKomp (http://ikomp.no) er et av flere eksempler der vi gjennom valg av plattform har fått rettet fokus på innholdet og et minimalistisk brukerdesign (UX design).

Hvor, i prosessen med å utvikle en tjeneste eller et verktøy, bør hensynet til nettopp brukeropplevelsen etableres? Og hva vil det si å sette studentens behov først? Finnes det måter å jobbe på som sikrer at prosessen med å utvikle en tjeneste eller å finne ett verktøy ivaretar brukerperspektivet, og samtidig oppmuntrer og/eller tvinger oss til å reflektere over hva det er vi prøver å lage?

Å lage en verktøykasse med tjenester og verktøy for studenter og brukere generelt handler ikke bare om hva som er mest effektivt, teknisk sett, billigst eller valgt av andre. Det handler like mye om hva som er rett for brukeren. For å finne ut av det må man noen ganger begynne i andre enden og forstå hva som dekker behovene til brukeren.

Denne Pecha Kuchaen handler om tilgjengeliggjøring gjennom valg av grafiske grensesnitt, og godt brukerorientert design.

 


Tverrgående trafikktellinger: Observasjon av brukeren i biblioteket

Heidi Kristin Olsen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Det fysiske biblioteket er viktig for mange brukere, samtidig som brukernes behov stadig er i endring. Et av elementene i kunnskapsgrunnlaget som en utvikling av bibliotekene bør basere seg på, er kunnskap om dagens faktiske bruk.

Tverrgående trafikktellinger (TTT) kan brukes til noe av denne informasjonsinnhentingen. Det er en kvantitativ metode for å kartlegge brukerne og deres aktiviteter i biblioteket. Metoden er utviklet i Norge, men har mange likhetstrekk med andre metoder for registrering av bruk av og aktiviteter i bibliotek, blant annet Seating Sweeps.

Både metodebeskrivelse og ferdige maler ligger åpent tilgjengelig på nettstedet Statistikk i praksis. Malene er redigerbare, slik at de er tilrettelagt for lokale tilpasninger. Mange bibliotek har fulgt oppfordringen om å dele sine innsamlede data, noe som også åpner for at man enkelt kan sammenligne egne data med andre bibliotek.

I denne presentasjonen presenteres og diskuteres TTT som metode, og både fordeler, ulemper og aktuelle utviklingsmuligheter trekkes fram. Med utgangspunkt i en omfattende trafikktelling ved HumSambiblioteket på Universitetet i Oslo i 2015, blir det vist eksempler på hvordan TTT kan fungere i kombinasjon med andre metoder for å skaffe et så dekkende bilde av brukernes behov og ønsker som mulig.

Frilux – Branding Design Thinking

Sumit Pandey, Universitetet i Oslo
Håvard Kolle Riis, Universitetet i Oslo
Dina Norborg, Universitetet i Oslo
Marianne Samuel, Universitetet i Oslo
Andrea Gasparini, Universitetet i Oslo

In this talk we introduce and discuss the results from a 6 month brand design process at the University of Oslo Library. The intent behind this project was to articulate and formalise the learning, process and approach from an ongoing practice based research project investigating the role of UX at libraries and developing tools and methods for it. Rather than simply formalising our learning as a set of best practices and identifying a related visual identity/logo for them, we have instead considered the branding process as that of identifying our strategic vision, values and differentiators. We highlight the design led process of discovery that led to articulation and clarity through multiple iterations and collaborative discussions within the Library and with a professional graphic designer and branding expert who was working remotely. Through this process, we have created a brand name, identity and a UX ’workbook’ that follow the principles of ’open’, ‘participative’ and ‘iterative’. By sharing our process and results, we hope to exemplify a brand creation process that was designed considering constant evolution and collaboration as the norm even with the constraints of remote collaboration and lack of expertise with the branding process. Through our presentation, we hope to highlight a possible approach for libraries looking to share their processes and results openly and actionably for others to build on.