13. Presentasjoner: Analyse og søketjenester. Sted: Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 2

Sted: Georg Sverdrups hus, 3. etasje, Undervisningsrom 2 (rom 3512)

Discoverysystemer som et alternativ til spesialiserte databaser: Oria på Handelshøyskolen BI (forskningspaper)
Emmanuelle Dabin, Høgskolen i Sørøst-Norge
Michael Preminger, Høgskolen i Oslo og Akershus
Sammendrag

Brukerstyrt innkjøp integrert med Oria og Alma : implementering og erfaringer fra BI (beste praksis)
Ulla Nørgaard Oulie, Handelshøyskolen BI
Anita Bergsvenkerud, Handelshøyskolen BI
Sammendrag

Discoverysystemer som et alternativ til spesialiserte databaser: Oria på Handelshøyskolen BI

Bakgrunn:
Discoverysystemer består av et intuitivt søkegrensesnitt og én sentralindeks som samler metadata høstet fra en mengde av kilder. Brukere søker og får tilgang til vitenskapelige ressurser biblioteket deres abonnerer på, gjennom ett og samme grensesnitt. Derfor er de et potensielt godt alternativ til spesialiserte databaser, i hvert fall i noen situasjoner. Dette paperet tar sikte på å vurdere dette, med utgangspunkt i versjonen av Primo Ex Libris (Oria) som ble implementert av Handelshøyskolen BI.

Forskningsdesign:
Tre artikkelsøk ble gjennomført i Oria, med emneord innenfor ledelse kombinert med ulike søkefiltre (emnefelt, frase, tittelfelt). Tilsvarende søk ble utført i fire databaser BI abonnerer på, inkludert en EBSCObase. De 200 første treffene i Oria, samt 50 treff fra hver database for hvert søk, ble eksportert til EndNote. Rekkefølgen av treffene og kilden til de ulike bibliografiske postene ble også tatt vare på. “Co-referanser” [1] ble viet ekstra oppmerksomhet. I etterkant ble enkelte poster sjekket for metadata.

Resultater:
En høy andel av alle de 600 postene i Oria hadde en leverandør BI ikke abonnerer på som kilde. Samtidig var ikke EBSCO oppført som kilde en eneste gang. 13 til 73 poster ble funnet både i Oria og en av de fire basene. For co-referanser der kilden til posten var selve databasen, var metadata i emnefeltet identisk eller slått sammen med data fra databasens særegne felt. Opptil 99 % av postene som ble funnet med emnesøket inkluderte ett av de to uttrykkene det ble søkt etter. Frasesøket hentet først og fremst poster der tittelen matchet søkeordene. Tittelsøket hentet poster som ikke hadde med ledelse å gjøre, siden emneordet også er brukt i andre fagområder. Noen artikler ble henvist til flere ganger innenfor én treffliste (dubletter), på grunn av inkonsistente metadata på tvers av de indekserte ressursene i sentralindeksen.

Konklusjon:
På grunn av indeksens størrelse og omfang er Oria et smart valg som “one-stop” søkemotor, til tross for at ikke alle databasene er indeksert. Men dette forutsetter at man benytter seg av avgrensningsmulighetene som finnes. Databasenes kontrollerte emneord behandles som vanlige emneord slik at Oria er lite egnet til systematiske søk. Oria kan likevel fungere som et alternativ til disse basene, for eksempel til oppdagelsessøk, og for å få en idé av hvilken litteratur som finnes om et tema. Feilaktig og inkonsistent metadata er også en utfordring som bør undersøkes, da det kan påvirke søkefunksjonenes effektivitet og gjenfinnbarheten av vitenskapelig innhold.

[1] Her menes det to treff på tvers av databasene, som henviser til samme artikkel.

Brukerstyrt innkjøp integrert med Oria og Alma : implementering og erfaringer fra BI

Etter at BI bibliotekets PDA/DDA portefølje ble synlig for brukerne i Oria har vi opplevd betydelig økning i innkjøp av e-bøker basert på bruk. Vi ser en endring i vår ressursbruk og har stor tro på at brukerne på denne måten supplerer bibliotekets eksisterende samling, med relevant litteratur innen fagområder biblioteket ikke er godt dekket på. DDA/PDA oppsettet passer godt inn i BIs tankegang om at studenter, uavhengig av kurstype og studiested/nettstudier skal ha tilgang til de samme elektroniske ressurser.

Vi vil presentere hvordan biblioteket, ut i fra BIs anskaffelsespolicy og fagområder, gikk frem for å iverksette tilbudet. Det tekniske oppsettet av tjenesten var en utfordring som impliserte mye prøving og feiling. Vi deler oppstartserfaringer rundt dette og implementering av PDA/DDA data i Alma. Vi vil vise de ulike trinnene i overgangen fra en potensiell PDA/DDA bok i Oria til boken er ferdigkjøpt og tilgjengelig i Alma.

For BIs bibliotek er det viktig å skille innkjøpte e-bøker fra importere PDA/DDA når vi rapporterer. Vi legger frem hvordan BI tar ut brukerrapporter i Alma på hva som er reelt innkjøpt av e-bøker fra bibliotekets side og hva som er aktivert som PDA/DDA portefølje.

Så langt ser tilbudet ut til å ha blitt en suksess og avslutningsvis vil vi oppsummere det hele. Hva var våre største utfordringer og har vi fremdeles noen igjen? Hvilke tilbakemeldinger har vi fått fra studenter og faglige? Har det innfridd vår og brukernes forventninger? Sist men ikke minst: Hvordan ser økonomien ut?