Om konferansen

In english

Virak 2017 arrangeres av bibliotekene ved UiO, BI og HiOA på oppdrag fra UHR B.

Tema: Tilgang og tilgjengelighet

Virak 2017 har “tilgang og tilgjengelighet” som tema. Tilgang handler idag om at forskere og studenter – og allmenheten for øvrig – skal ha friest mulig adgang til faglige kilder og annen informasjon. Tilgjengelighet handler om løsninger og tjenester som setter forskere, studenter – og andre – i stand til å realisere tilgangen. Tilgjengelighet er ikke noe som oppstår av seg selv ved at tilgang er gitt. Tilgjengeliggjøring som mål for bibliotekets utviklingsarbeid og daglige drift utløser en rekke problemstillinger:

 • Hvordan setter vi brukerne i stand til å nyttegjøre seg kilder, teknologier og biblioteksrom?
 • Hvilket potensial ligger i elektroniske formater?
 • Hvilken rolle spiller nye typer materiale og publikasjonsformer?
 • Hvordan arbeider vi med åpen vitenskap?
 • Hvordan veileder vi studenter og forskere?
 • Hva slags type informasjonskompetanse må understøttes og utvikles?
 • Hvordan ivaretas personvernet?
 • Hvilke sammenheng er det mellom tilgjengeliggjøring og informasjonsdeling?
 • Hvilke arenaer skal bibliotekene være?
 • Hvordan måler vi kvaliteten på våre tjenester?
 • Hvilken teknologi bør utvikles og/eller implementeres?
 • Hvilken kompetanse trenger bibliotekets ansatte når forskning, undervisning, teknologi og formater endrer seg?

Formater

Virak 2017 vil involvere deg som deltar i slike problemstillinger. Som konferansedeltager vil du møte keynote-foredrag, paperframlegg og workshops. Du vil også kunne delta med nye formater slik som digitale klipp eller prosjektdating. Full oversikt over formater finner du under “Send inn bidrag”.

Tidligere konferanser

2015

Komiteene

Programkomiteen

 • Eystein Gullbekk, Universitet i Oslo, leder
 • Bente Svendsen (BI), Arbeidsgruppen for statistikk og styringsdata (UHR-b)
 • Karen Buset (NTNU), Arbeidsgruppen for læringstjenester  (UHR-b)
 • Gry Moxnes, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Astrid Heltne, Handelshøyskolen BI

Arrangementskomiteen

 • Heidi Rustad, Universitetet i Oslo
 • Eva Kollstrøm Nedrejord , Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Kristin Sæves Vigdal, Handelshøyskolen BI

Styringsgruppen

 • Bente R. Andreassen, Universitetet i Oslo og leder av UHR b
 • Sigbjørn Hernes, Høgskolen i Lillehammer, nestleder UHR b
 • Lars Egeland, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Dagmar Langeggen, Handelshøyskolen BI