Inge Jan Henjesand

Inge Jan Henjesand

Inge Jan Henjesand har vært rektor ved Handelshøyskolen BI siden august 2014. Henjesand kom fra stillingen som direktør for forskning, innovasjons- og næringspolitikk i Abelia. Henjesand kan vise til en rekke styreverv, tillitsverv og utvalgsarbeid, og hovedtyngden av disse er knyttet til utdanning-, høyskole-, universitets – og forskningssektoren. Inge Jan Henjesand er dr.oecon fra NHH 1996 med faglig bakgrunn innen markedsføring, strategi og ledelse. Han vil sammen med rektorene ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus åpne konferansen i en paneldebatt.

Henjesand på Wikipedia