Send inn bidrag

Virak 2019 har “Åpen framtid – muligheter for bibliotekene” som tema. Konferansen vil involvere deltagerne i dette temaet gjennom diskusjoner, foredrag og erfarings- og idéutvekslinger. Vi inviterer deg eller dere til å sende inn bidrag i de ulike formatene som er beskrevet nedenfor.

Det er kun sammendrag som skal sendes inn til 3. januar, 2019. Unntak gjelder for digitale klipp (se nedenfor).

For alle innsendte bidrag som velges ut gjelder følgende:

 • Dersom annet ikke er nevnt i beskrivelsene nedenfor behøver man ikke sende inn bidraget i skriftlig form i forkant av konferansen.
 • Antatte bidrag blir publisert på Virak sine nettsider
 • Forfatter(ne) må sørge for at rettighetsavklaringer og eventuelle personvernhensyn er sikret
 • Bidragene må relatere seg til konferansens tema
 • Det som blir presentert i konferansen skal være i samsvar med innsendt tittel og sammendrag
 • Bidraget må reflektere kriteriene som er bekrevet for det aktuelle formatet
 • Bidrag vurderes redaksjonelt av programkomiteen. Dette gjelder alle formatene med unntak av de forskningspaperene som sendes inn til NORIL (se Forskningspaper nedenfor). Disse bidragene går videre til anonym fagfellevurdering.
 • Dersom en benytter seg av powerpoint, prezi eller lignende visualiseringsverktøy skal presentasjonen medbringes til konferansen på minnepinne og leveres til sekretariatet ved registrering

Du kan velge mellom følgende formater:

Pecha Kucha

Hvor mye kan du få sagt på 7 minutter?
Pecha Kucha er en presentasjonsform hvor 20 bilder vises i 20 sekunder hver, til sammen 6 minutter og 40 sekunder. Denne presentasjonsformen er både utfordrende og underholdende og krever god planlegging!
Send oss et sammendrag på maksimalt 250 ord og et foreløpig utkast til powerpoint-presentasjon med minimum 5 bilder/lysark.
I utvelgelsen av innsendte bidrag vil det bli lagt vekt på:
 • bidragets kreativitet og originalitet
 • bidragets relevans i forhold til konferansens tema

Forskningspaper

Er du/dere involvert i nyskapende forskning som bør formidles og diskuteres med kolleger i bibliotekene? Vi inviterer deg/dere til å sende inn et forskningspaper innenfor konferansens temaområde. Sammendraget skal være på maksimalt 400 ord.
Et forskningspaper må bygge på et klart forskningsdesign der forskningsspørsmål, metode, analyse og konklusjoner kommer tydelig fram som en helhet.
Rammen for presentasjonen vil være 20 minutter til presentasjon og 10 minutter til spørsmål og diskusjon.
I utvelgelsen av innsendte bidrag vil det bli lagt vekt på:
 • at arbeidet bygger på et tydelig, klart og konsistent forskningsdesign
 • at arbeidet er relevant for konferansens tema

Dersom ditt/deres bidrag blir antatt vil du/dere få to valg:

 • alternativ 1: utelukkende holde bidraget muntlig på konferansen
 • alternativ 2: i tillegg levere bidraget som forskningspaper for vurdering og eventuelt publisering i NORIL – Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education. Dette alternativet forutsetter at bidraget ikke sendes inn til vurdering hos andre publikasjonskanaler.

Du/dere trenger ikke ta stilling til disse alternativene før etter at bidraget er antatt.

Beste praksis

Har ditt bibliotek satt i gang et spennende tiltak eller utviklet nye tjenester for brukerne? Har du/dere gjort endringer i bibliotekdriften eller tatt i bruk nye arbeidsmetoder som har gjort det enklere å være bibliotekbruker?
Vi inviterer deg/dere til å dele en suksesshistorie fra din arbeidsplass. Vi er på jakt etter kreative ideer og innovative løsninger som er satt ut i praksis, og som kan inspirere andre.
En presentasjon av beste praksis må redegjøre for hva prosjektet/tiltaket har gått ut på, hvilket ideer eller metoder utviklingsarbeidet bygger på og hvilke resultat som er oppnådd, eventuelt hva som ikke fungerte/ikke ble oppnådd.
Rammen for presentasjon av beste praksis vil være 20 minutter til presentasjon og 10 minutter til spørsmål og diskusjon. Send oss et sammendrag på maksimalt 400 ord.
I utvelgelsen av innsendte bidrag vil det bli lagt vekt på:
 • prosjektets kreativitet og originalitet
 • prosjektets relevans i forhold til konferansens tema
Dersom ditt/deres bidrag blir antatt vil du/dere få to valg:
 • alternativ 1: utelukkende holde bidraget muntlig på konferansen
 • alternativ 2: i tillegg levere bidraget som ‘beste praksis-artikkel’ for vurdering og eventuelt publisering i NORIL – Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education
Du/dere trenger ikke ta stilling til disse alternativene før etter at bidraget er antatt

Digitale klipp/postere

Vi vil gjerne vite hva som skjer i norske universitet- og høgskolebibliotek – vis oss!
Du/dere får mulighet til å presentere innovative prosjekter, studier, forskningsresultater, ideer eller beste praksis gjennom små digitale fortellinger (digitale klipp eller postere). Fortellingene kan ha form av filmsnutter, animasjoner, bildeserier eller digitale postere. Musikk og andre lydfiler kan inngå som fortellerstemme, bakgrunnsmusikk og/eller som lydeffekter. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at de digitale bidragene også vil kunne komme å fremvises uten lyd – dvs. at det må legges til rette for teksting.
Klippene/postere kan lages i Prezi, Powerpoint eller leveres som en videofil med maksimal varighet på 2 minutter.

 

Digitale klipp og postere vil vises i vrimlearealet samt bli publisert på konferansens nettside i forkant av konferansen. Det kan også være aktuelt å publisere bidragene i en YouTube-kanal.

 

Send oss et sammendrag på maksimalt 400 ord. Sammendraget må inneholde beskrivelse av tema, målsettinger og virkemidler.

 

I utvelgelse av innsendte bidrag legger vi vekt på følgende:
 • Arbeidets kreativitet og originalitet
 • At arbeidet har et tydelig budskap
 • At arbeidet har relevans for konferansens tema.
Dersom du/dere får bidraget antatt til konferansen må du/dere sende inn ferdig digitalt klipp innen 13. mai.

Innsending av digitale klipp

Klippet laster du opp på innleveringssystemet vårt  innen 2. juni 2019:
 • Logg inn og finn bidraget ditt under “Contribution list”
 • Trykk på redigeringsblyanten til høyre for teksten “Files”
 • Velg “Add Material”
 • Velg filen din
 • Velg “Digitalt klipp” i nedtrekksmenyen “Material type”
 • Trykk “Create Resource” for å laste opp.
Hvis du har lastet opp et klipp og finner en feil i etterkant kan du laste opp en ny versjon frem til fristen 13. mai 2019.
Viktig
! Vi ønsker å legge til rette for åpent innhold.
– Som standard vil du derfor ved å laste opp innhold samtykke til at det slippes under CC-BY-SA 4.0-lisensen, som sikrer fri bruk og gjenbruk med kreditering.
– Dersom klippet ditt inneholder materiale som ikke kan slippes under en slik lisens, men likevel kan publiseres på web, skriv en merknad under “Advanced” eller gi oss beskjed. Dette kan f.eks. være fordi du bruker skjermbilder fra opphavsrettsbeskyttet biblioteksprogramvare.
– Dersom klippet ditt ikke kan publiseres på web i det hele tatt, merk det som “Restricted” og gi oss beskjed om hvordan klippet kan brukes.
Som et minimum må klippet kunne vises på konferansen.

Workshop

Har du/dere en problemstilling eller et interessant tema du/dere ønsker å diskutere mer inngående med kolleger fra andre institusjoner? Ønsker du/dere innspill/forslag til videre utvikling innenfor et gitt tema?
Fokus kan f.eks være på hvordan man tolker og analyserer en gitt problemstilling, hvordan man kan løse en bestemt utfordring, eller hvilke metoder og/eller teknologi som kan anvendes.
Du/dere er selv ansvarlig for å gjennomføre workshopen, hvor deltakerne involveres i stor grad. Rammen for workshopen vil være på 90 minutter.
Send oss et sammendrag på maksimalt 400 ord, men informasjon om:
 • beskrivelse av tema og målsetting
 • skisse til gjennomføring (f.eks om workshopen inneholder gruppearbeid, debatt, kortforelesninger, skriveøkter eller annet).
I utvelgelsen av innsendte bidrag vil det bli lagt vekt på:
 • at workshopen har en tydelig problemstilling som er relevant for konferansens tema
 • at gjennomføringen er realistisk og tydelig beskrevet

Gå til toppen av siden for innsending.