Program

Tema: Åpen framtid – muligheter for bibliotekene

Ofte oppfattes framtiden som en trussel for bibliotekene. Hva vil kunstig intelligens og andre teknologiske nyvinninger ha å si for vår rolle som bibliotekarer, og videreutvikling av våre tjenester? Hvordan vil bibliotekene se ut i framtiden? Vil det være plass for oss når stadig flere oppgaver automatiseres?

I tillegg til det ordinære programmet 13. og 14.juni er det også mulig å delta på workshop med John Willinsky på onsdag 12. juni. kl 13-15. Tittel på workshop er Open Journal Systems: What Lies Ahead for this Open Infrastructure Initiative?

Flere programinnslag kommer her etter hvert som det blir klart. Tidspunktene nedenfor er foreløpige, og det er mulig at oppsettet endres.

13. juni
09:00-09:45

Registrering. Mingling med kaffe

09:45-10:30

Åpning av konferansen

10:30-11:30

Keynote: Silvija Seres – “Digital fremtid”

Silvija Seres

11:30-12:30

Lunsj

12:30-13:30

Keynote: John Willinsky – “The Open Access Possibilities and Promise for Research Libraries Today”

John Willinsky

13:30-14:00

Pause – besøke utstillere

14:00-15:30

Parallellsesjoner og workshop (1-4)

15:30-16:00

Digitale klipp

16:15

Buss til Stavanger sentrum for de som har bestilt på forhånd.

18:00

Festmiddag på Flor og Fjære

23:00

Tilbake i Stavanger sentrum

14. juni
08:30-09:00

Mingling med kaffe

09:00-10:00

Keynote: Jeffrey Beall: Predatory Journals, Scientific Integrity, and Academic Librarians

Jeffrey Beall

10:00-10:30

Pause – besøke utstillere

10:30-12:00

Parallellsesjoner, workshop og debatt (5-8)

12:00-12:45

Lunsj

12:45-14:15

Parallellsesjoner og workshop (9-13) Sesjon 11 varer til 14:45

14:15-14:30

Pause – besøke utstillere

14:30-15:15

Roundtables / omvisning (14-19)

15:15-15:45

Avslutning av konferansen
Annonsering av neste VIRAK-konferanse

16:00

Buss til Stavanger flyplass, Sola, for de som har bestilt på forhånd