6. Undervisning og livslang læring

Bibliotekundervisningens fremtid – nytt fokus på metodikk og digitalisering. PhD on Track som nettressurs i bibliotekkurs for ph.d.-kandidater (Beste praksis)

Michael Grote, Universitetet i Bergen

Hege Charlotte Lysholm Faber, NTNU Universitetsbiblioteket

Modulpakke for undervisning i profesjonell kompetanse på masternivå: Et undervisningseksempel fra Realfagsbiblioteket (Beste praksis)

Heidi Konestabo, Realfagsbiblioteket, UiO

Tone Charlotte Gadmar, Realfagsbiblioteket, UiO

Karoline Moe, Realfagsbiblioteket, UiO

Edina Pózer, Realfagsbiblioteket, UiO

iKomp i VGS et eksempel på hvordan UB’ene kan utvikle og implementere nye læringstjenester innenfor informasjonskompetanse (Beste praksis)

Lars Figenschou, UiT Norges arktiske universitet

Grete Overvåg, UiT Norges arktiske universitet