6. Undervisning og livslang læring, Sted: KE, rom A-101

Bibliotekundervisningens fremtid – nytt fokus på metodikk og digitalisering. PhD on Track som nettressurs i bibliotekkurs for ph.d.-kandidater (Beste praksis)

Michael Grote, Universitetet i Bergen

Hege Charlotte Lysholm Faber, NTNU Universitetsbiblioteket

06a – VIRAK19_06Undervisning_og_livslang_læring_Grote (Bibliotekundervisningens fremtid)

Modulpakke for undervisning i profesjonell kompetanse på masternivå: Et undervisningseksempel fra Realfagsbiblioteket (Beste praksis)

Heidi Konestabo, Realfagsbiblioteket, UiO

Tone Charlotte Gadmar, Realfagsbiblioteket, UiO

Karoline Moe, Realfagsbiblioteket, UiO

Edina Pózer, Realfagsbiblioteket, UiO

06b – VIRAK19_6_Undervisning og livslang læring_Gadmar (Modulpakke for undervisning i profesjonell kompetanse på masternivå)

iKomp i VGS et eksempel på hvordan UB’ene kan utvikle og implementere nye læringstjenester innenfor informasjonskompetanse (Beste praksis)

Lars Figenschou, UiT Norges arktiske universitet

Grete Overvåg, UiT Norges arktiske universitet

06c – Virak19_06Underv.og_livslang_laering_Figenschou (iKomp i VGS)

Last ned pdf med sammendrag her:

6.Undervisning