7. Bibliotekpolitisk debatt + Åpen mikrofon

Hvilke rolle skal bibliotekene ha i framtidas høyere utdanning? Vil digitaliseringen bety at det ikke blir behov for bibliotek, eller vil digitaliseringa øke behovet for felles fysiske arbeidssteder slik som bibliotek? Det er diskusjon om overgang til åpen tilgang, gjennomføring av Plan S. Nasjonalbiblioteket jobber med en ny strategisk plan. Hvilken rolle skal bibliotekene ha i forhold til vitenformidling og læringsressurser?

Åpen mikrofon rett etter debatten.