Praktisk informasjon

Konferansetema|Bidragsformater|Komiteene|Deltakerliste|Veibeskrivelse|Kontakt

Virak 2019 arrangeres av bibliotekene ved UiS og UiA på oppdrag fra UHR B.
Konferansen arrangeres på Universitetet i Stavanger 13.-14. juni, 2019.

Tema: Åpen framtid – muligheter for bibliotekene

Tema for Virak 2019 er “Åpen framtid – muligheter for bibliotekene”. Ofte oppfattes framtiden som en trussel for bibliotekene. Hva vil kunstig intelligens og andre teknologiske nyvinninger ha å si for vår rolle som bibliotekarer og videreutvikling av våre tjenester? Hvordan vil bibliotekene se ut i framtiden og vil det være plass for oss når stadig flere oppgaver automatiseres?

Samtidig åpner teknologien for nye, spennende muligheter. Kan vi finne nye måter å jobbe på som vil gjøre oss mer effektive, strukturerte, spesialiserte og bedre? Kan vi bli mer personlige i våre tjenester når vi bruker mindre tid på tradisjonelle oppgaver? Gir det oss muligheten til å arbeide mer med veiledning, formidling, utvikling og forskning? Frigjør det mer tid til å utvikle kompetanser og ferdigheter slik at vi øker vår synlighet og relevans overfor våre brukere?

Vi inviterer til å sende inn bidrag til konferansens tema med relevante problemstillinger som for eksempel:

 • Hvilke tjenester tilbyr vi og hvordan markedsfører vi disse?
 • Forskningsstøtte – ulike måter å fungere i forskningsmiljøet (embedded librarian, fagreferent, pedagog/underviser eller veileder?)
 • Hvordan kan biblioteket fremme livslang læring?
 • Hvordan jobber vi for å bli bedre pedagoger?
 • Hva er framtidsrettet undervisning i biblioteket? (bruk av ny læringsteknologi, utvikling av nye læringstjenester, tilrettelegging av det fysiske biblioteket som læringsarena, etc.)
 • Hvilke utfordringer vil bibliotekene møte i framtiden og hvordan forholder vi oss til disse? (kompetanseheving, strategiske ansettelsesprosesser, omstillingsevne etc.)
 • Hvordan jobber vi strategisk med bibliotekutvikling?
 • Generisk eller spesialisert – hvordan beholder vi den tradisjonelle bibliotekkompetansen med stadig nye krav til innovasjon og utvikling?
 • Hvilke utfordringer og muligheter ligger det i open access?
 • Hva bidrar bibliometrien med i organisasjonen og hvilke nye roller tilfører den fag- og forskningsbibliotekene? (samarbeid med forskningsadministrasjon, aktiv deltakelse i forskergrupper, etc.)
 • Forskningsdata – erfaringer og veien videre
 • Automatisering og kunstig intelligens – hvilke muligheter ligger det for bibliotekene og hvilken innflytelse får det på jobbene vår.

Formater

Virak 2019 vil involvere deg som deltar i slike problemstillinger. Som konferansedeltager vil du møte keynote-foredrag, paperframlegg og workshops. Du vil også kunne delta med nye formater slik som digitale postere eller pecha kucha. Full oversikt over formater finner du under “Send inn bidrag”.

Komiteene

Programkomiteen

 • Anne Beth Vaaga, Universitetet i Stavanger, Arbeidsgruppen for læringstjenester (UHRb)
 • Svanlaug Takle, Universitetet i Stavanger
 • Ingrid Galtung, Universitetet i Agder
 • Jon Hansson, Universitetet i Agder
 • Erik Adalberon, Universitetet i Agder (begynt våren 2018)

Arrangementskomiteen

 • Mona Henriksen, Universitetet i Stavanger
 • Julie Hoel, Universitetet i Stavanger
 • Kristin Dragvik, Universitetet i Stavanger

Styringsgruppen

 • Lars Egeland, OsloMet, nestleder UHRb
 • Jesper Mørch, Universitetet i Agder
 • Gitte Kolstrup, Universitetet i Stavanger